Заклад дошкільної освіти ясла - садок №34 
                 місто Дружківка

Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг

компетентності дітей дошкільного віку

ДНЗ №34 «Дeльфiн»  відповідно до програми «Дитина» (нова редакція 2015 року) та «Впевнений старт»

у   2018/2019  н. р.

Всього по дошкільному закладу станом на 30.09.2018 –  229 дітей за списком,

обстежено –225 дитини.

Станом на 31.05.2019 –  229  дітей за списком, обстежено – 225 дітей.

Група  дітей раннього віку (від 2 до 3 років):  Вересень  42 дітей, обстежено – 42

Травень – 42 дітей, обстежено – 42

Програма «Дитина» %
В Д С Н
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
Розвиток сенсорних навичок 0 14,3 16,7 38 57,1 42,9 26,2 4,8
Культурно-гігієнічні навички 0 9,5 14,3 38 61,9 45,4 23,8 7,1
Мовленнєва компетентність 0 14,3 11,9 35,7 54,8 47,6 33,3 2,4

ІІ молодша група: Вересень -54 дітей молодшого дошкільного віку, обстежено – 52

Травень – 52 дітей молодшого дошкільного віку, обстежено – 50

Розділи програми «Дитина»                                         %
В Д С Н
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
«Здоров’я та фізичний розвиток» 0 0 36,5 58 42,3 38 21,2 4
«Мовлення дитини» 1,9 6 30,8 50 57,7 40 9,6 4
«Дитина в соціумі» 0 0 36,5 62 48,2 34 15,4 4
«Гра дитини» 0 4 36,5 70 59,7 26 3.8 0
«Дитина у природному довкіллі» 0 10 32,7 46 55,8 42 11,5 2
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» 3,8 12 19,2 42 63,5 42 13,5 4
«Дитина у світі культури:

Образотворча майстерня»

3,8 8 23.1 46 59,6 40 13,5 6


Середня група
: Вересень – 70 дітей середнього дошкільного віку,   обстежено – 68

                            Травень –  70 дітей середнього дошкільного віку, обстежено – 68

Розділи програми «Дитина» %
В Д С Н
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
«Здоров’я та фізичний розвиток» 3 23,5 38,2 36,8 48.5 35,3 10,3 4,4
«Мовлення дитини» 3 17,6 32,4 33,8 47 42,6 17,6 6
«Дитина в соціумі» 3 20,6 32,4 41,2 52,9 35,2 11,7 3
«Гра дитини» 22,1 32,4 45.6 55,9 27,9 8,7 4,4 3
«Дитина у природному довкіллі» 11,8 27,9 33,8 35,3 44,1 33,8 10,3 3
«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» 0 16,2 36,8 41,2 47 38,2 16,2 4,4
«Дитина у світі культури:

Образотворча майстерня»

10,3 22,1 30,9 41,2 47 32,3 11,8 4,4

Старша група: Вересень – 63  дитини старшого дошкільного віку

                             Травень – 63  дитини старшого дошкільного віку

Розділи програми «Впевнений старт» %
В Д С Н
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
Комунікативна діяльність 7,9 28,6 61,9 58,7 27 9,5 3,2 3,2
Здоров’язберігальна, рухова діяльність 3,2 42,9 63,5 52,4 31,7 4,7 1,6 0
Пізнавально-дослідницька діяльність 7,9 28,6 61,9 58,7 27 9,5 3,2 3,2
Мовленнєва діяльність 4,7 28,6 41,4 57,1 49,2 11,1 4,7 3,2
Художньо-естетична діяльність 6,3 27 41,4 57,1 47,6 12,7 4,7 3.2
Ігрова діяльність 14,3 39,7 50,8 49,2 33,3 11,1 1,6 0
господарсько-побутова

діяльність

3,2 44,5 60,4 46 31,7 9,5 4,7 0

Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку

за кваліметричною моделлю у ДНЗ №34 «Дeльфiн» 

у  2018 – 2019 н. р.

            Старша група: Вересень 2018 р.  – 63 дитини старшого дошкільного віку

Травень 2019 р.  – 63 дитини старшого дошкільного віку

групи Дітей вересень травень
Низький Середній Достатній Високий Низький Середній Достатній Високий
Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

% Кіль

кість

дітей

%
Загаль

ного розвитку

49 3 6,1 17 34,7 26 53,1 3 6,1 0 6 12,3 25 51 18 36,7
логопе дична 14 2 14,3 7 50 5 35,7 0 2 14,3 1 7,1 7 50 4 28.6
Всього 63 5 8 24 38,1 31 49,2 3 4,7 2 3,2 7 11,1 32 50,8 22 34,9