Заклад дошкільної освіти ясла - садок №34 
                 місто Дружківка

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

                                                                                                                                                  Затверджено:
завідувач ДНЗ № 34

                                                                                                                                                                 ______О.В.Басістова

План заході
в щодо запобігання та протидії булінгу в ДНЗ № 34 «Дельфін»

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін проведення Відповідальний

Діагностичний етап

1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня
психоемоційної напруги , тривожності, агресивності в дитячому колективі
Діти дошкільного віку вересень Плотникова Т.О., практичий психолог
2 Створення бази інструментарію для визначення психологічного мікроклімату , рівня конфліктності в педагогічному колективі Педагоги вересень Плотникова Т.О., практичий психолог
3 Створення бази даних дітей «групи ризику» Діти дошкільного віку Вересень-жовтень Плотникова Т.О., практичий психолог
4 Спостереження за міжособистісною поведінкою дітей Діти дошкільного
віку
Упродовж року Плотникова Т.О., практичий психолог
5 Спостереження за психологічним мікрокліматом в дитячому колективі Діти дошкільного  віку Упродовж року Плотникова Т.О., практичий психолог
6  Анкетування учасників освітнього процесу 3 питань обізнаності з поняттям булінгу Батьки
Педагоги
Вересень-жовтень Плотникова Т.О., практичий психолог
7 Соціометрія  Діти старшого дошкільного віку Жовтень-травень Плотникова Т.О., практичий психолог
8 Анкета «Ставлення дитини до однолітків» Батьки
Педагоги
Листопад Плотникова Т.О., практичий психолог
9 Опитувальник на виявлення референтної групи Т. Рєпіна  Діти старшого дошкільного віку Листопад

Травень

Плотникова Т.О., практичий психолог
10 Методика вивчення динаміки самооцінки «Сходинки» Діти старшого дошкільного віку Листопад

Травень

Плотникова Т.О., практичий психолог
11 Методика діагностики емоційно -вольової сфери (тривожність, імпульсивність, агресивність) Р. Теммпл,
М. Доркі, В. Амен , 0.І.Захарова,
Г.П . Лаврейтьєва,
Т.М . Титаренко
Діти середнього та старшого дошкільного віку Листопад

Барезень

 

Плотникова Т.О., практичий психолог
12 Проективна методика визначення дитячого мікроклімату «Я в дитячому садку» Діти старшого дошкільного віку Грудень

Травень

Плотникова Т.О., практичий психолог
13 Анкета вивчення соціально -психологічного клімату
С. Сівак
Педагоги Вересень

Березень

Плотникова Т.О., практичий психолог
14 Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій

Д. Джонсона і
Ф . Джонсона

Педагоги Вересень

Березень

Плотникова Т.О., практичий психолог
15 Методика діагностування рівня стресу М . Шеффера Педагоги Вересень

Березень

Плотникова Т.О., практичий психолог
16 Експертне оцінювання стилю спілкування педагога І. Ю су п о в Педагоги Жовтень

Березень

Плотникова Т.О., практичий психолог

Профілактично-просвітницький, корекційно-розвивальний етап

17 Психологічний всеобуч «Що таке булінг? Види булінгу та шляхи подолання» Педагоги Квітень Плотникова Т.О., практичий психолог
18 Розробка буклету «Булінг в дитячому садку: міф чи реальність» Батьки

Педагоги

Плотникова Т.О., практичий психолог
19 Розробка пам ’ятки «Булінг в освітньому процесі. Щ о робити батькам» Батьки Травенеь Плотникова Т.О., практичий психолог
20  Психолого-педагогічний семінар « Особиста гідність. Толерантність. Безпека життя. Громадянська позиція» Педагоги Вересень Плотникова Т.О., практичий психолог
21 Круглий стіл «Безпечний садочок. Маски булінгу» Батьки Грудень Плотникова Т.О., практичий психолог
22 Тренінг «Подолання булінгу в дитячому колективі» Педагоги Грудень Плотникова Т.О., практичий психолог
23 Консультація «Хто може стати жертвою булінгу» Батьки Січень Плотникова Т.О., практичий психолог
24  Тематичні батьківські збори «Щ о робити, якщо твоя дитина стала жертвою булінгу» Батьки Січень Плотникова Т.О., практичий психолог
25  Практикум «Як навчити дітей безпечної соціальної поведінки в колективі» Педагоги Лютий Плотникова Т.О., практичий психолог
26  Виступ на батьківських зборах «Булінг – це не жарти!» та Плотникова Т.О., практичий психолог
27 Консультація «Жорстоке поводження з дітьми в ДНЗ» Педагоги Квітень Плотникова Т.О., практичий психолог
28  Профілактично- просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу щодо запобігання та протидії булінгу Учасники освітнього процесу У продовж року за потребою , за запитом Плотникова Т.О., практичий психолог
29 Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу Педагоги Упродовж року Демченко О.В.
вихователь- методист
30 Висвітлення інформаційно- просвітницької роботи щ одо запобігання та протидії булінгу через інтернет-ресурси Педагоги

Батьки

Упродовж року Демченко О.В.
вихователь- методист
31  Контроль стану попередження випадків булінгу Учасники
освітньогопроцесу
Упродовж року Басістова О.В.,
завідувач
32 Робота відеозалу. Перегляд відеороликів, мультфільмів відповідної спрямованості Діти дошкільного віку Упродовж року Ашуркова Н.М.,
муз.керівник
33  Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків Діти дошкільного віку Упродовж року Вихователі
34 Створення морального безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної взаємодії під час організації освітнього процесу Діти дошкільного віку Упродовж року Вихователі